Jak třídit odpad

Tato problematika je stále diskutovanější a snad s ní bude souviset i vyšší zájem lidí o správné nakládání s odpady. Pokud je i u vás ještě zvykem, že veškeré odpadky umístíte do jedné nádoby, kterou vynesete do popelnice, možná by bylo vhodné udělat v domácnosti menší změny.

Pokud se podíváte doma do koše, spatříte různorodou směs, která obsahuje naprosto vše. Odpady však nejsou všechny stejné a zejména jejich další možné využití se značně liší. Mezi využitelné odpady lze uvést ty, které je možné opětovně zpracovat i po jejich použití. Mezi ně patří např.: papír a lepenka, sklo, plasty (PET lahve, folie, kelímky), kovy (plechovky, hliník), kompostovatelný kuchyňský odpad atd. Pokud máte ve městě k tomuto určené barevné popelnice, ukládejte je do nich. V případě, že vše hodíte do popelnice, ke znovuvyužití nedojde, vše se bude hromadit na skládkách či se bez jakéhokoliv využití zlikviduje. Vhodné je vytřídit si již doma speciální nádoby na různé druhy odpadu, zejména na papír, sklo, plasty a nebezpečný odpad. Jde spíše jen o zvyk než o to, že samotné třídění by bylo pro někoho natolik zatěžující záležitostí. Výsledným efektem bude, že pomůžete našemu již dost znečištěnému životnímu prostředí, usnadníte recyklaci a v konečném důsledku i zmenšíte frekvenci nutného vyvážení popelnic.

Dnes jsou již barevné kontejnery běžnou součástí obcí a není komplikované zapamatovat si, že  sklo patří do zelených, plasty do žlutých a papír do modrých nádob. Je však dobré vědět, co konkrétně do kterého kontejneru mohu dát.

 • Papír

Na obalech je možné objevit značky, které nám říkají, z čeho materiál obalu pochází a jak je vhodné s ním v případě likvidace naložit. Konkrétně u papíru je možné nalézt označení  PAP a čísla 20, 21, 22. Kromě novin můžete třídit např. sešity, knihy, krabice, kartón, lepenku nebo papírové sáčky, reklamní letáky, brožury a rozložené papírové krabice. Papír by ovšem neměl být znečištěný, mastný, a nepatří sem též papír voskovaný či uhlový. Slisovaný roztříděný papír slouží k výrobě novin,  toaletního papíru či obalů na vajíčka.

 • Plasty

U plastů najdeme označení ve formě recyklačního trojúhelníku doplněného zkratkami PET, HDPE, LDPE, PE, PP nebo PS, případně čísly 1, 2, 4, 5 a 6. Do speciálních kontejnerů nepatří polyvinylchlorid (PVC, 3) a také obaly od nebezpečných látek (barvy, chemikálie), léků, kabely, guma či molitan.

Různé druhy plastů jsou následně odlišně využity. Z PET láhví se vyrábí vlákna, která se používají jako výplň zimních bund a spacáků nebo se přidávají do zátěžových koberců. Z fólií se opětovně vyrábí fólie a různé pytle. Polystyren slouží k výrobě speciálních cihel. Ze směsi plastů lze vyrábět odpadkové koše, zahradní nábytek, zatravňovací dlažbu, protihlukové stěny u dálnic apod.

 • Sklo

Skleněné výrobky vhodné k recyklaci se označují zkratkou GL a čísly 70, 71, 72. Do zelených kontejnerů patří např. skleněné láhve od nápojů, barevné a bílé sklo, skleněné střepy nebo zavařovací sklenice. Naopak byste sem neměli vhazovat drátěné sklo, monitory, žárovky, zářivky, výbojky, zrcadla, porcelán, keramiku, ale ani autosklo. Ve sklárnách se roztříděné sklo rozdrtí a přidá do směsi na výrobu nového skla.

Kromě tohoto základního roztřídění, však můžete udělat i více. Ve městech jsou k nalezení též speciální kontejnery s oranžovou nálepkou na nápojové kartony. Ty bývají označeny čísly 81 a 84 nebo zkratkou C/PAP. Za námahu také stojí zjistit, kde se ve vašem okolí nachází sběrný dvůr, kde se třídí kovy, kompostovaný odpad, elektrotechnika a také tzv. nebezpečný odpad. Do něj určitě zařaďte léky, zářivky, baterky, barvy, lepidla, oleje a nádoby znečištěné chemikáliemi.

Třídíte odpad vy? Máte u domu dostatek kontejnerů na tříděný odpad?

Jak třídit odpad patří do témat
 • třídění odpadu linda 23.01.2017 11:30:47

  My třídíme takovou tuklasiku - papír, plast, sklo.Dřív jsem na papír mělakrabici, na plast zaseplastové pytle nebo tašku,ale co jsem objednala tenhlekošhttps://www.obalove-materialy.cz/odpadkovy-kos-orion-poker-4-x-20l tak je to lepší a idětem se to líp poznávápodle barev. Nádobí se dajípostavit i na sebe a člověkse do nich bez problémůdostane, takže šetří imísto. Jinak olej posmažení slévám do platovéláhve a jak je plná, tak jivyhazuju do kontejneru na tourčeného - mám to cestou zpráce, takže to není zastakový problém. Už si aninedokážu představit, žebych odpad netřídila. Vpráci se to bohuželnedělá, protože tu nikdenemáme kontejnery natřídění odpad.

 • Odpad Jitka 15.04.2009 08:27:41

  Dobrý den, snažím se třídit odpad opravdu pečlivě, bohužel nedostatek popelnic, někdy musím dovážet tříděné odpadky tam kde popelnice jsou.

 • popelnice karel 14.04.2009 14:40:28

  Já mám u paneláku popelnici na papír, sklo, plast asi klasika.

 • popelnice eva 14.04.2009 13:27:19

  Třídím pet lahve, papír a sklo. Máme u paneláku na to popelnice tak to není problém,ale ty co popelnice nemají to mají horší.

Přidat příspěvek k tématu ???

* Povinné pole

Zdravé bydlení patří do témat

Adresář

Diskuze na téma Zdravé bydlení

 • Paní Maria Omer 13.11.2014 17:11 hubnutí

  Dovolená Loan Company Dobrý den, pro vásve vánoční dovolenou!úvěr společnosti,výpůjční s…

 • Mr Gerrad 13.02.2015 22:02 hubnutí

  Poskytujeme finanční pomoc pro ty, kteří potřebují půjčku a dát úvěr s úrokovou sazbou ve výši 2%…

 • pan Walter 13.04.2017 08:04 Potřebujete naléhavou půjčku?

  Při pohledu na podnikatelský úvěr, osobní půjčky, bydlení, půjčky na auta, studentské půjčky,…

Píšeme jinde


Zdravě.cz na Facebooku